Lycoris Recoil

Staff&Cast

Staff
 • Original Work
  Spider Lily
 • Director
  Shingo Adachi
 • Original Story
  Asaura
 • Character Design
  Imigimuru
 • Assistant Director
  Yusuke Maruyama
 • Sub Character Design
  Yumiko Yamamoto
 • Chief Animation Directors
  Yumiko Yamamoto,
  Go Suzuki,
  Yukari Takeuchi,
  Kouji Shoki
 • Weapon and Action Supervisor
  Kenji Sawada
 • Prop Design
  Dena Akehara
 • Art Directors
  Hodaka Okamoto,
  Maiko Ikeda
 • Art Setting
  Munashichi
 • Color Setting
  Azusa Sasaki
 • CG Director
  Toshitaka Morioka
 • Director of Photography
  Toshiaki Aoshima
 • Editor
  Hitomi Sudo
 • Sound Director
  Kohei Yoshida
 • Music
  Shuhei Mutsuki
 • Animation Production
  A-1 Pictures
Cast

(Japanese / English)

 • Chisato Nishikigi
  Chika Anzai /
  Lizzie Freeman
 • Takina Inoue
  Shion Wakayama /
  Xanthe Huynh
 • Mizuki Nakahara
  Ami Koshimizu /
  Jennifer Losi
 • Kurumi
  Misaki Kuno /
  Lisa Reimold
 • Mika
  Kosuke Sakaki /
  Bob Carter